Jdi na obsah Jdi na menu
 


LSD

28. 5. 2018

LSD je zkratka pro diethylamid kyseliny lysergové získávaný z námelu - slangově trip, kyselina, acid, výlet, papír, papouch, čtverec, vitamín A, žirafa, mikráč, zob, dekl, geláč, kostka, kyselka, okýnko, štítek, zen, pejpr. Je nejúčinnějším známým halucinogenem a zároveň nejúčinnější známou drogou - na jednu dávku stačí stopové množství této drogy, která lidskému tělu (vnitřním orgánům atd.) uškodí méně, než panák tvrdého alkoholu. Látka je velmi citlivá na světlo, teplo a vlhkost, tripy se proto uchovávají na suchém a stinném místě zabalené ve vrstvě papíru a alobalu. Dřív se LSD používalo jako psychiatrický lék - k léčbě depresí a schizofrenie. Obvykle se jedná o malý čtvereček papírku (většinou barevný s obrázky)  namočený do výše zmíněné látky, méně častá forma LSD je želatina, tablety, tekutina nebo jemný bílý prášek. Existují různé druhy LSD podle velikosti papírků a podle množství látky, jíž jsou napuštěny (Shiva, Hofmann atd.). Celý arch složený z jednotlivých papírků se nazývá blotter. LSD se užívá ústně nebo v případě prášku šňupáním nebo nitrožilně. Cena jednoho papírku/jedné dávky se pohybuje od 200 do 300 kč.

lsd.jpg 

   Účinky nastupují většinou po hodině, záleží ovšem na množství užitého LSD a na tom kdy uživatel naposledy jedl (účinky tedy mohou nastoupit po půl hodině až dvou hodinách). Při aplikaci do žíly nebo při šňupání se účinky dostavují už po pár sekundách. Na začátku stavu uživatel cítí že "je něco jinak", obvykle se podobně jako u marihuany směje bez zjevného důvodu a cítí příval euforie a pocitů duševního naplnění. Účinky obecně jsou u každého člověka jiné a dají se velice těžko popsat, obecně k nim ale patří zvýšená fantazie, pseudohalucinace ve formě změněného okolí (např. roztíkající se stěny, prohýbající se podlaha, složité obrazce a tváře formující se ve zdech apod.), jasněji vnímané barvy, "návrat do minulosti" - člověk prožívá znovu něco, co už zažil, změněné vnímání reality, zkreslené vnímání času a prostoru, pocit pochopení smyslu života, nalezení konce nekonečna, nahlédnutí za hranice vesmíru nebo jiné "prozření", ve tmě a při zavřených očích člověk vidí pohybující se barevné vzory. Na vysokých dávkách (4 a více papírků) není člověk většinou příliš schopen se pohybovat nebo se objevují poruchy rovnováhy, objevuje se prolínání smyslů (zvuky mají barvu, člověk "slyší ústy", "vidí rukama" apod.), potlačení chuti k jídlu, iluze návštěvy jiných dimenzí a vesmírů, dochází k "odtržení vlastního já od těla". Stav trvá 6 - 12 hodin. Záleží i na prostředí ve kterém se člověk během stavu nachází, na tom s kým je věhem stavu a na náladě těsně před nebo při užití LSD (tzv. set a setting). V případě nevyhovujícího prostředí, osob nebo v případě špatné nálady se může dostavit tzv. bad trip: špatný stav s děsivými halucinacemi, paranoiou a depresivními stavy. Po požití větších dávek se člověk ještě několik dní cítí vyrovnaně, nebo naopak přetrvávají deprese anebo paranoia po bad tripu. Člověk pod vlivem LSD má nápadně rozšířené zornice, má zvýšenou tělesnou teplotu, srdeční tep se zvýší nebo naopak sníží, někdy se člověk potí nebo má naopak zimnici, chová se podivně nebo zmateně. 

lsd2.jpg

 lsd_microdot5.jpg  LSD nezpůsobuje fyzickou závislost, obvykle ani psychickou (případy kdy byli lidé na LSD psychicky závislí jsou ojedinělé). U pravidelných uživatelů pouze obvykle dochází k postupnému zvyšování dávek kvůli zvyšování tolerance na látku, ojediněle se objevuje smrt z předávkování. Někdy se objevuje tzv. "flashback" - člověku se zničehonic vrátí stav, který zažívá na tripu (i bad tripu). Pravidelným uživatelům se taky zdají podivné nebo nesmyslné sny, které bývají velmi živé, pocity "deja vu" jsou prožívány častěji a intenzivněji. Rizika, která se pojí s užíváním LSD je možnost sebevraždy při bad tripu na vysokých dávkách, smrt způsobená špatným úsudkem v důsledku změněného vnímání reality (člověk může např. vyskočit z okna v domnění, že může létat), možnost vyvolání schizofrenie a jiných duševních poruch u citlivých osob a poškození plodu při užívání LSD v těhotenství. Pravidelné užívání LSD také způsobuje nespavost, může způsobit úplnou změnu osobnosti, psychózy a deprese. Pokud se vyskytne psychická závislost, obvykle se projevuje tím, že člověk považuje skutečnou realitu za lživou a špatnou a chce zůstat v té "opravdové" realitě, kterou si navozuje užíváním LSD. Dalo by se říct, že takový člověk "nechce vystřízlivět", normální stav za střízliva ho nebaví, a to i přesto, že třeba už několikrát zažil bad trip, objevuje se tedy určitý nezájem o "normální" život.